Kategori: Yoga

Hjälpmedel för yoga

Yoga är en träningstrend som började växa sig stark i Sverige för ett tiotal år sedan. I början ansåg många

Poweryoga

Med hjälp av Poweryoga blir du både smidigare och stabilare, samtidigt som du ökar din muskelstyrka. Det finns flera olika