Må bättre med yoga

Ingen förnekar numera behovet av rätt kost och motion som förutsättning för en bättre hälsa. I tidningar, TV och på nätet möts vi av en aldrig sinande ström av goda råd i dessa ämnen. För den enskilde är det naturligtvis inte lätt att välja. Det gäller att hitta något som passar den egna livsstilen så att förändringarna omvandlas till goda vanor på ett naturligt sätt.

Yoga har man mest hört talas om som en motionsform. Det är naturligtvis en mycket viktig del. Men yoga är mycket mer. Det är en livsstil, som syftar till att ge kroppen möjlighet att fungera så bra som möjligt.

För många har yoga blivit en allomfattande livsstil; nästan en religion. Det är dock inte nödvändigt att bli religiös för att kunna ta vara på de flesta av yogans hälsobringande effekter.

En central del i yogans budskap ligger i kosten. Grundidén är att maten ska vara så ren och naturlig som möjligt; helst befriad från bekämpningsmedel. Ekologisk mat är alltså det man ska leta efter i butikerna om man vill tillägna sig yogans alla fördelar.

Enligt yogans lära är människan sammansatt av tre huvuddelar, ”gunas”. Dessa är raja, som handlar om rastlöshet, ilska, stress och aktivitet; tamas, som betyder, lättja och slöhet; samt sattva, som handlar om harmoni, balans och välbefinnande.

Alla människor har alla dessa tre delar i sig; med olika sammansättning för olika individer. För varje människa finns det dock en möjlighet att påverka fördelningen av de tre gunas.
Yogans budskap handlar om att öka sattvans andel i kroppen för att uppnå större balans och öka välbefinnandet. Genom att äta en sattvistisk kost kan man uppnå målet.

En sattvitisk kost är helt vegetarisk och innehåller en stor andel frukt samt färska bär.
Det är också viktigt hur man äter enligt yogan.

Grundprincipen är att man fyller magsäcken med en tredjedel vätska, en tredjedel fast föda medan resten får vara tom.